Detta är Symbicort

Olika sätt att använda Symbicort

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna. Den behandlas oftast med inflammationshämmande- och luftrörsvidgande läkemedel. En person med medelsvår astma har vanligtvis två sorters mediciner: en som är förebyggande och används till regelbunden behandling varje dag och en som är luftrörsvidgande och används vid behov. Symbicort (budesonid/ formoterol) däremot, kan du använda både som regelbunden underhållsbehandling och som symtomlindrande luftrörsvidgare (om du är över 18 år), och om din läkare har ordinerat det. Detta sätt att behandla på har vi valt att kalla Symbicort singelterapi.

Symbicort singelterapi

Du kan använda din Symbicort morgon och kväll i förebyggande syfte, samt även vid behov (det vill säga att du inte behöver en separat symtomlindrande vidbehovsmedicin) om din läkare har ordinerat det. Symbicort vidgar luftrören inom en till tre minuter, vilket är anledningen till att du även kan använda den som symtomlindrare vid besvär. Om du använder Symbicort singelterapi är det viktigt att du kontaktar din läkare ifall du använder mer än 8 inhalationer av Symbicort totalt på en dag. Maxdosen som du får lov att ta med Symbicort singleterapi är 12 inhalationer per dag. Symbicort singelterapi är godkänd för Symbicort Mite 80/4,5, Symbicort 160/4,5, men inte Symbicort FORTE 320/9.

Symbicort Variabel Dosering

Om din läkare har ordinerat att du under en kort period ska öka morgon- och kvällsdoseringen (det vill säga den förebyggande medicineringen) av Symbicort när du mår sämre, men ha kvar en separat snabbverkande luftrörsvidgare som symtomlindrare, kallas detta sätt att behandla för Symbicort variabel dosering och är godkänt från 12 år. Maxdos för 12-18 år är 4 doser per dag och från 18 år 8 doser per dag.

Symbicort finns i tre styrkor

Symbicort är ett receptbelagt läkemedel som innehåller budesonid/formoterol och ingår i läkemedelsförmånen. Symbicort är godkänt för behandling av medelsvår till svår astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Symbicort finns i olika styrkor. Med Symbicort kan man behandla astma på olika sätt. Vänd dig till din läkare om du är osäker på hur du ska ta din Symbicort.

Läs mer på www.fass.se

Symbicort mite Turbuhaler (80µg/4,5µg) rekommenderas till barn 6-11 år
Symbicort Turbuhaler (160µg/4,5µg) rekommenderas till astmapatienter 12 år och äldre. Det är denna styrka som är godkänd att användas både som underhållsbehandling och vid behov.
Symbicort forte Turbuhaler (320µg /9µg) rekommenderas till patienter med KOL

Barn

Barn mellan 6-12 år kan använda Symbicort mite 2 inhalationer morgon och kväll. Barn under 6 år ska inte använda Symbicort.

Vanliga och ovanliga biverkningar

För att din behandling ska hjälpa dig på bästa sätt finns det några saker att tänka på. Precis som med alla andra läkemedel finns det en viss risk för biverkningar. Vill du läsa om alla biverkningar, även de väldigt ovanliga, gå in på FASS.se. De vanligaste biverkningarna är att du kan få lite ont i halsen, hosta, hes röst och kanske huvudvärk. Andra vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare) är att du känner dina hjärtslag, darrningar eller skakningar. Om dessa effekter uppstår är de vanligen milda och försvinner i takt med att du fortsätter att använda Symbicort. Symbicort ska inte användas om du är överkänslig mot budesonid eller formoterol. Symbicort innehåller laktos (mindre än 1 mg per inhalation). Denna mängd orsakar vanligtvis inga problem för laktosintoleranta personer. Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein, vilket kan orsaka allergiska reaktioner. Vissa läkemedel och sjukdomar kan påverka eller påverkas av behandlingen med Symbicort. Före behandling bör du berätta för läkare eller apotekspersonal om du står på någon annan behandling eller har någon sjukdom. Om biverkningarna inte går över – kontakta din läkare för ytterligare råd. Biverkningar är sällsynta, men vi vill ändå informera dig för säkerhets skull.

Checklista och behandlingsplan